วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“บิ๊กบี้“ ควง “แม่ทัพหนุ่ย”….เดิน ชุมชนคลองเตย มอบ บ้าน”เพื่อผู้ยากไร้ ตามแนวพระบรมราโชบาย

03 ก.พ. 2020
256

 

บิ๊กบี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์เเก้วเเท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่1 เพิ่อน ตท.22 ทำ พิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้เเละด้อยโอกาส ในชุมชนล็อค4-6เขตคลองเตย กทม. 29 หลัง

ซึ่งกองพลพัฒนาที่ 1เป็นหน่วยที่เข้าดำเนินการซ่อมสร้างบ้านจนแล้วเสร็จกองทัพภาคที่ ไ ได้เคยทำการซ่อมสร้างและส่งมอบบ้านให้กับผู้พักอาศัยไปแล้ว 40 หลัง ใน 13 ชุมชน เมื่อวันที่ 30สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา

สำหรับบ้านทั้ง 29หลัง ที่ส่งมอบในวันนี้เป็นบ้านในพื้นที่เดียวกัน มีรูปแบบโครงสร้างเหมือนกัน โดยการจัดสรรพื้นที่, บ้านเลขที่ และภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ แต่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้พักอาศัยของแต่ละครอบครัว มีการจัดระบบการระบายน้ำเสียของบ้านให้เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของ กทม.ตามเทศบัญญัติ สำหรับโครงสร้างบ้านเป็นเหล็กทำให้บ้านมีความแข็งแรง รวมทั้งได้ติดตั้งระบบแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ในขณะเดียวกันยังได้ทำการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนเกาะกลาง ไว้เป็นสถานที่สร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนด้วย

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, เขตคลองเตย รวมทั้งกองพลพัฒนาที่ ๑ ได้จัดกำลังพลชุดช่างและเครื่องมือเข้าเริ่มดำเนินการซ่อมสร้างบ้าน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ รวมใช้เวลาทั้งสิ้น ๙๒ วัน โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมสร้างบ้าน รวมถึง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสวนนงนุชพัทยา ได้ดำเนินการสร้างสวนหย่อม ให้กับชุมชน จำนวน ๒ สวน

error: Content is protected !!