วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

บทเรียน ที่ต้องคิด SARS 2002 H1N1 2009 Wuhan 2020 แล้วจะโรคอะไรอีก _XXX yyyy

 

อย่าเอาประเทศ เศรษฐกิจไทย ไปผูกกับการท่องเที่ยว
การขายธรรมชาติ เป็นรายได้หลัก

“เสืออากาศ 24/7” มองวิกฤติโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า ปอดอักเสบ เป็นบทเรียน อย่าเอาประเทศ เศรษฐกิจไทย ไปผูกกับการท่องเที่ยว

_สร้างความเสียหายในสังคมมนุษย์มากมายมหาศาล
“การท่องเที่ยวของทั้งโลก หยุดนิ่ง”

_โรคระบาดสร้างความเสียหายระบบเศรษฐกิจไทยมหาศาล
เพราะว่า

-เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยแนวคิดของนักการเมืองไทย ก็คือ สร้างเศรษฐกิจ ที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก ด้วยการขายธรรมชาติให้เป็นรายได้หลัก โดยปราศจากแนวคิดสร้างปัญญาและใช้ปัญญาสร้างระบบเศรษฐกิจไทยให้เกิดความมั่นคงในตัวเอง

-การพึ่งพาการท่องเที่ยวแท้จริงแล้วก็คือการขายธรรมชาติกับการขายทรัพยากรธรรมชาติมูลค่าสูง(ที่มันใกล้วันหมดสิ้น)ให้เป็นรายได้จำนวนหนึ่ง(ไม่มากนัก)ได้ใน1ปีเท่านั้น

แม้ว่าธรรมชาติมันจะต้องใช้เวลานับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านปีในการสร้างตัวมันเองขึ้นมาก็ตาม เราใช้มันจนหมดสิ้นในระยะเวลาเพียงไม่ถึง100ปี

-การขายธรรมชาติเป็นรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ มันไม่คุ้มมูลค่าของธรรมชาติรอบตัว

โรคระบาด(ไวรัส)
_การท่องเที่ยวทรุด

€โรงแรม(หัวหิน-ภาคเหนือ-ภาคใต้)ต้องถูกขายทิ้ง ไร้คุณค่าทางเศรษฐกิจเกิดความเสียหายหนัก
€แรงงานตกงาน ความมั่นคงในชีวิตกับความมั่นคงในทางสังคมสูญสิ้น
€บริษัททัวร์ ล้มละลาย
€สายการบิน ขาดทุนย่อยยับ

การท่องเที่ยว
_(แท้จริงแล้ว)ไม่ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประการใด
€ยานพาหนะใช้สำหรับการท่องเที่ยว: รถโดยสาร(จีน) รถยนต์(ญี่ปุ่น) ต้นทุน-อะไหล่ ราคาแพง ต้องนำเข้า-ต้องผ่อนจ่ายหนี้นานหลายปี

€น้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับการสัญจรท่องเที่ยว(นำเข้าจากตะวันออกกลาง) ราคาแพง ต้องจ่ายเงินเพื่อนำเข้าจากต่างประเทศ1.5 ล้านล้านบาท/ปี

€ข้าวของเครื่องใช้ในกิจการการท่องเที่ยว: เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง(จีน)/วัสดุก่อสร้าง(จีน/ยุโรป)/ครุภัณฑ์กับของใช้ในโรงแรม(จีน/ยุโรป/เกาหลี)/รีสอร์ต.. ของใช้ในระบบการตลาดท่องเที่ยว(ซ้อฟต์แวร์) ราคาแพง ต้องจ่ายเงินนำเข้าจากต่างประเทศ

เงินรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทยไม่ไม่นาน มันก็ไหลกลับออกจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศเจ้าของเทคโนโลยี/นวัตกรรมจนสิ้น

เงินรายได้จากการขายพืชพรรณ(ข้าวอ้อย ยางพารา. มันสำปะหลัง สับปะรดข้าวโพด)สัตว์แมลง(กุ้งหอยปูปลาหมูไก่)ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของไทยเท่านั้นสร้างเงินรายได้ให้ักับเกษตรกรไทย

ทว่าก็ได้ไม่มากนักบนค่าใช้จ่ายทางการเกษตรกรรมที่ต้องถูกจ่ายกลับออกเป็นค่าใช้จ่ายนำเข้าสินค้านวัตกรรมของชาวต่างชาติที่ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ สำหรับใช้ในประเทศ เช่น เครื่องจักรกล/เครื่องมืออุปกรณ์-สารเคมี-…-ยานพาหนะ/เครื่องมืออุปกรณ์ในระบบโลจิสติกส์…ไปจนถึงซอฟต์แวร์ใช้ในระบบการตลาดสินค้าเกษตรกรรม/ปศุสัตว์

สรุปว่า การท่องเที่ยว มิได้ทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น ทว่าเศรษฐกิจมันจะพินาศลงทันทีที่การท่องเที่ยวทรุดตัว(ยกโรคระบาด) ซ้ำร้ายกว่านั้นมันทำให้ธรรมชาติรอบตัวคนไทยหมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว

นี่คือบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าปีแล้วปีเล่าที่คนไทย/นักการเมืองไทยต้องหวนกลับมาคิด!!!

ไวรัส: 2002 2009 …. 2020 yyyy

เศรษฐกิจพอเพียง(ในหลวง ร9)
ก_เกษตรกรรมฉลาด
บนที่ดินพอเหมาะในพื้นราบของประเทศไทย

€ดิน-น้ำ-อากาศ-แสงแดด จากประเทศไทย ได้มาฟรีจากธรรมชาติรอบตัว มีเพียงพอรองรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
€เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร-สารเกษตร-นวัตกรรมในระบบโลจิสติกส์การเกษตรจากระบบอุตสาหกรรมฉลาดสามารถถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานโดยคนไทยมีเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

€ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลสำหรับการเกษตรกรรมทั้งระบบสามารถถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานในระบบเกษตรกรรมอย่างเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข_อุตสาหกรรมฉลาด
สินค้านวัตกรรมอุตสาหกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรูปแบบใหม่ในระดับคุณภาพต้องมีเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เราคนไทยต้องคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย/เทคโนโลยีไทย/สินค้านวัตกรรมไทยแห่งยุคอุตสาหกรรมฉลาด-พลังงานฉลาดรูปแบบใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมใหม่ฉลาดขึ้นมาด้วยปัญญาของไทยเราเองให้มีมันทั้งหมดอย่างเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เราคนไทยไม่สมควรและไม่จำเป็นต้องนำเข้าสินค้านวัตกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงาน มาจากต่างประเทศ

หากคนไทยเรารู้จักสร้างปัญญาไทยกับรู้จักใช้ปัญญาไทยให้เกิดประโยชน์อย่างเพียงพอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่คนไทยเราเอง นั่นหมายความว่าเราคนไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งก็คือ…

ไม่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว

ไม่ต้องพึ่งพาการส่งสินค้าเกษตรกรรมราคาถูกที่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ

ไม่ต้องพึ่งพาการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมจากต่างประเทศที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานผลิตสินค้านวัตกรรมอุตสาหกรรมแล้วส่งออกไปขายทั่วโลก

เราคนไทยสามารถอยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างมั่นคง-มั่งคั่ง-ยั่งยืนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนดินแดนสุวรรณภูมิของเราเอง

ค_เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล

ซอฟต์แวร์/โปรแกรม/แอพพลิเคชัน..แห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่จะต้องถูกนำไปใช้ในระบบเกษตรกรรมฉลาด-ในระบบอุตสาหกรรมฉลาดมันต้องมีเพียงพอในประเทศไทยรองรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คนไทยฉลาดมากพอในการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบผลิตสร้างรับรองการใช้งานบรรดาเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลขึ้นมาในประเทศไทยให้เป็นของไทยเราเองสำหรับใช้ในทุกบริบทของสังคมไทย เพียงแต่เราต้องมีจิตวิญญาณและมีสำนึกในส่วนนี้บนความรับผิดชอบที่จำเป็นจะต้องมีต่อสังคมไทย

เราต้องพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลด้วยการรู้จักความพอประมาณ-มีเหตุผล-เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่เต็มไปด้วยปัญญาความรู้บนเงื่อนไขคุณธรรม เราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลได้โดยมิจำเป็นต้องพึ่งพาชาวต่างชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลมันสมควรต้องเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สามารถสร้างโดยปัญญาไทยของคนไทยและถูกใช้งานในประเทศไทยในระบบเกษตรกรรมไทยฉลาด/ในระบบอุตสาหกรรมไทยฉลาดโดยคนไทยให้เป็นประโยชน์แก่คนไทยทั้งชาติได้โดยมิจำเป็นต้องอิงติดกับการใช้ปัญญาของชนชาติอื่น/ไม่ต้องใช้เงินซื้อหามาจากที่อื่น

ถึงวันนั้น หากไทยเราได้ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งข้อ ก ข ค แล้วไม่ว่าโลกจะเผชิญโรคระบาด/ไวรัส ประเทศไทยก็จะยังคงมั่นคงไม่หวั่นไหว

ไม่กลัวเชื้อโรค/ไม่กลัวโรคระบาด:ไวรัสนานาชนิด เพราะว่าปัญญาไทยฉลาดทางด้านปัจจัยดำรงชีพที่4 ยารักษาโรค/เวชภัณฑ์/เครื่องมือแพทย์ต่อสู้เชื้อโรคของเรามี

ไม่ต้องกลัวนักท่องเที่ยวหดหายทำให้ขาดรายได้ เพราะว่าเราขายปัญญาไทยหากินได้ นักท่องเที่ยวจะมาหรือไม่มาเราคนไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิก็มีกินมีใช้ตลอดเวลา

โลกจะเป็นอย่างไร? จะเสื่อมโทรมอย่างไร เราก็อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้อย่างเป็นสุขสงบสันติ

€ เรามีเกษตรกรรมฉลาดพอกินพอใช้บนความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสุวรรณภูมิ

€ เรามีอุตสาหกรรมฉลาดที่เป็นปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงานรอบตัวอย่างเพียงพอสำหรับวิถีชีวิตไทย

€ เรามีเทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอลอยู่ในมือมากเพียงพอสำหรับขับเคลื่อนประเทศไทยและขับเคลื่อนสังคมไทยตามยุคสมัยที่ควรจะเป็น

คนไทยฉลาด(ทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์)มีความคิดสร้างสรรค์-มีคุณธรรมจริยธรรม-มีจิตวิญญาณ-มีวินัย-มีความขยันหมั่นเพียรมีมากราว6.7ล้านคน(จากประชากร67ล้านคน) เราต้องใช้ประโยชน์คนไทยฉลาดอย่างสูงสุด

คนไทยฉลาดสามารถสร้างชาติไทยของเราบนดินแดนสุวรรณภูมิให้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขได้ เราสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเราได้โดยมิต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจของชาวต่างชาติ

เราสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง: มั่นคง-มั่งคั่งอยู่ดีมีสุขอย่าง-ยั่งยืนให้กับคนไทยในประเทศไทยบนดินแดนสุวรรณภูมิได้แม้ว่าสภาวะแวดล้อมโลกจะตกอยู่ในสภาวะประสบปัญหาภัยพิบัติใดๆ รวมถึงในกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรงด้วยก็ตาม

นี่จะต้องเป็นวิธีคิดใหม่ของคนไทย!!

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!