วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“หมอทหาร สีน้ำเงิน”

03 ก.พ. 2020
167

 

ชุดแพทย์-จนท.พยาบาล
นทพ. เสริมกำลังแพทย์ สธ.
ตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว
ตาม “แผนเผชิญเหตุโรคอุบัติใหม่สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019”
ตามบัญชา “บิ๊กตู่”

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.)
จัดชุดแพทย์ทหาร สนับสนุน การปฏิบัติตามสั่งการ นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตามแผนเผชิญเหตุโรคอุบัติใหม่สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

โดย กองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการร่วมตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ

ตั้งแต่ เวลาปฏิบัติงาน 0800-20.00 น. ต่อเนื่องไปจนกว่า จะจบสถานการณ์

error: Content is protected !!