วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

Space Domain NAPA 1: 2020

 

ทัพฟ้า เตรียมพร้อม ยิงดาวเทียม “นภา1” NAPA-1 ดาวเทียมเพื่อความมั่นคง รองรับภารกิจดูแลอวกาศ 24มีนาคม2020นี้ หลัง เลื่อน จาก กย.,ธค.ปีที่แล้ว เผย“ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ”พร้อมแล้ว. เดินหน้ายุทธศาสตร์ใหม่ ทอ.2020: Air Power,Cyber and Space เตรียมผลักดัน พรบ.กิจการอวกาศ หวังเกิด “กอ.รมน.อวกาศ” ชี้ โลกยุคใหม่ ภัยคุกคามใหม่ ทอ.ไม่ใช่ดูแลแค่น่านฟ้า แต่ทะลุไปถึง อวกาศ และจะครอบคลุม เชื่อมโยงระบบป้องกันภัยทางอากาศ RTADs สถานีเรด้าร์ ของ ทอ. ทั่วประเทศ

หลังจากที่ เลื่อน มา2 ครั้ง จาก กย.2562 แล้ว เลื่อน มา ธค.2562 แต่ในที่สุด ก็เลื่อนอีก

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กองทัพอากาศ ได้รับการแจ้งเตือน ให้ เตรียมพร้อม สำหรับการยิงดาวเทียมเพื่อความมั่นคง RTAF Sattlelite นาม ว่า “นภา1” ( NAPA-1) ในเดือน มีนาคมนี้ อยู่ระหว่างการกำหนดวัน คาดว่า24 มีนาคม นี้

หลังจากที่เลื่อนมาจาก 10 กย.2562 ที่ผ่านมา และ ธค.2562

ทั้งนี้ “องค์การอวกาศยุโรป” มีแผนใช้ จรวด Ariane Vega SLV ส่งดาวเทียมขนาดเล็กไปยังวงโคจร ที่ ELV Guiana Space Centre , French Guiana

แต่เกิดเหตุขัดข้อง จีงต้องเลื่อนออกไป 2 ครั้ง แล้ว

ทั้งนี้ ดาวเทียม”นภา1” จะคุม Space Domain ดูแล มิติอวกาศ ของน่านฟ้าไทย ในส่วนที่ ทอ.รับผิดชอบ

โดย “ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” นี้ เป็นศูนย์ที่ เชื่อมโยงกับ ดาวเทียมความมั่นคง ดวงนี้
เพื่อวางระบบการดูแล มิติอวกาศ ของ ทอ.ได้สำเร็จ รองรับโลกยุคใหม่ ภัยคุกคามสมัยใหม่

ทอ.ตั้ง ”ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศ ในการรักษาความมั่นคง และการป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ และเปิดศูนย์ฯไปเมื่อ 16 สิงหาคม 2562

อันเป็นไป ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ที่ได้กำหนดให้ “มิติอวกาศ” หรือ “Space Domain” เป็น 1ใน 3 มิติที่สำคัญของกองทัพอากาศ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางอวกาศ การเฝ้าระวังทางอวกาศ การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ รวมทั้งการปฏิบัติการทางอวกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมมีคำสั่งเรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ2562 (ครั้งที่ 40)ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2552โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562

การปฏิบัติการทางอวกาศของกองทัพอากาศ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศ ในการรักษาความมั่นคง และการป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ เพื่อรองรับต่อภัยคุกคามทางอวกาศต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมิติทางอวกาศนั้น จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศในทุกมิติ ได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านพรมแดน

และจะครอบคลุม เชื่อมโยงระบบป้องกันภัยทางอากาศ RTADs สถานีเรด้าร์ ของ ทอ. ทั่วประเทศ

ตลอดจนสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มีแผนที่จะผลักดัน พรบ.กิจการอวกาศ ขึ้นมา เพื่อรองรับ การทำหน้าที่ดูแลอวกาศ ของ ทอ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ. “กอ.รมน.ทางอากาศ” ขึ้นมา

ทั้งนี้ ในรัฐบาล คสช. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ. และอดีต ผบ.ทอ. เคยพยายามผลักดัน แต่ไม่สำเร็จ เพราะยังเป็นสิ่งใหม่ ที่คนไทยยังไม่เห็นความสำคัญ แต่ ทอ. ต้องเตรียมความพร้อมในการดูแล ไม่ใช่แค่น่านฟ้า แต่ทะลุไปถึงอวกาศ

โดย”ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ” นี้ มี พลอากาศตรีสุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ คนแรก

error: Content is protected !!