วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รางวัล”เพชรสุบรรณ”

02 ก.พ. 2020
1112

 

“หม่อมหลวง ปนัดดา”ทำพิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน พร้อมมอบ รางวัล”เพชรสุบรรณ” ให้ รองเจ้ากรมแพทย์ทบ-ผอ.ปราบยาเสพติด -ทีมรายการ “คืนคุณให้แผ่นดิน”

ม.ล ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา
ประธานพิธี มอบรางวัล คนดีเด่นแห่งปี รางวัล เพชรสุบรรณ ประจำปีพุทธศักราช2563และ พิธีประกาศเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบของแผ่นดิน “มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย “ ที่ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง ) ถนนแจ้งวัฒนะ

โดยมี นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานโครงการฯ มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย
และโครงการรณรงค์จิตสำนึก สร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย “สร้างชาติ สร้างไทย คนดีของแผ่นดิน “

ใน สาขาบุคคลผู้นำทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ได้แก่ พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน รองเจ้ากรมการแพทย์ทหารบก

พันเอก (พิเศษ) ประเสริฐ วิชิตอำพล
ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายหลินเหว่ย ประธานกรรมการบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย – จีน

คุณเอ๋ ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ คุณ สุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน คุณมนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

error: Content is protected !!