วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ปัญหาใหญ่ ของ ฝุ่นควันพิษ

ท้องฟ้าพม่า-ท้องฟ้าไทย
สะท้อน แผ่นผืนฟ้าดินแดนสุวรรณภูมิแห้งแล้ง
ชี้ปัญหาใหญ่ ของ ฝุ่นควันพิษคือ
เผาป่า และ ยานยนต์บริโภคปิโตรเลียม
หวังคนไทย ผู้มีปัญญา ช่วยสร้างยานยนต์สะอาด ขึ้นมาใช้เอง ไม่ต้องรอพึ่งแต่ปัญญาต่างชาติ….
….นี่แหล่ะ ทำไม เราทำกันได้เพียงแค่หาหน้ากาก มาปิดจมูก …แค่เพียงแค่ฉีดละอองน้ำ-ล้างถนน …แค่เพียง ป่าวประกาศแจ้งเตือน

“เสืออากาศ 24/7” มาแนว สิ่งแวดล้อม ….เดินทางไป เมียนมา หรือ ที่เราเรียกติดปากว่า พม่า …เลยถือโอกาส สังเกตุ น่านฟ้า. ท้องฟ้าพม่า ด้วย สะท้อนผืนฟ้าในดินแดนสุวรรณภูมิ สะท้อนสภาพธรรมชาติ

โดยเขียนบทความ ในเชิงสิ่งแวดล้อม ระบุว่า …… ท้องฟ้าพม่า-ท้องฟ้าไทย

_ท้องฟ้าพม่า ก็มีฝุ่น แต่เบาบาง
_เหนือทะเลพม่า ก็มีฝุ่น แต่เบาบาง
(ภาพถ่ายทางอากาศ 2 ภาพแรกที่เห็นฝุ่นเบาบาง)

มันเป็นปรากฎการณ์ของสุวรรณภูมิในฤดูแล้งภายใต้สภาพการณ์โลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน

เหนือดินแดนสุวรรณภูมิ ขาดความชื้นเหลือแต่ความแห้งแล้ง อันเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายป่า กับการเผานานาประเภท โดยเฉพาะการเผาป่า/การปล่อยไอเสียของยานยนต์บริโภคปิโตรเลียม

ท้องฟ้าไทย
_หนักหน่วงกว่าท้องฟ้าพม่า อันเนื่องมาจากว่าบริเวณเขตแดนทิศตะวันตกของไทยที่อยู่ติดกับ พม่านั้นถูกเผาอย่างหนัก
(ภาพที่3 ที่มีฝุ่นจัดปกคลุมร่องเขา)

ประเทศไทย-เผาป่าอย่างหนัก
“ภาคตะวันตก-ภาคเหนือ-ภาคกลาง”และทั่วทุกภาค

การเผาป่า สะท้อนถึงขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์อย่างหนัก ทำให้ไม่สามารถสร้าง และมีการงานอาชีพในยุคสมัย ที่ควรจะเป็นได้(เกษตรกรรมฉลาด-อุตสาหกรรมฉลาด-เทคโนโลยีสารสนเทศฉลาด/ดิจิตอล ที่ยังต้องพึ่งพาปัญญาชาวต่างชาติในทุกสรรพสิ่ง โดยเฉพาะบรรดาสินค้านวัตกรรมทางด้านปัจจัยดำรงชีพ8ประการ/พลังงาน

ขาดการศึกษา ไม่อาจอาศัยใช้ชีวิตในเมือง ต้องหากินอยู่กับป่า จึงต้องเผาป่าทำมาหากิน

เพราะยังคงเป็นชาวบ้าน ที่ขาดการศึกษา จึงยังเลือกทำอาชีพ อยู่กับป่า และก็ต้องเผาป่า

ความจริง คงจะไม่มีใครคนใด อยากหากินอยู่ในป่า. หากคนๆนั้นมีปัญญามากพอ ในการที่จะทำกินอย่างอื่น

โดยปกติ มนุษย์เรา มัก เข้าหาป่า ก็เพื่อพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ

ไม่แค่นั้น ….เพราะปัญญาไทยเรา ไม่มาก และลึกมากพอ ในการคิดค้นวิจัยพัฒนาทดลองทดสอบ ผลิตสร้างยานยนต์ฉลาด สะอาดขึ้นมาใช้ในประเทศไทย

เราคนไทยจึงใช้ยานยนต์บริโภคปิโตรเลียม ที่มีสภาพเก่าล้าสมัยที่ปล่อยควันพิษไอเสียออกมามากมายสู่เมืองสู่ชุมชน โดยไม่มีทางเลือกอื่น

ปัญญาเราก็ยังมีไม่พอสำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน

ไม่ว่าจะแก้ปัญหาฝุ่นควัน จากการเผาและจากไอเสียยานยนต์

เราทำกันได้เพียงแค่หาหน้ากากมาปิดจมูก

เราทำได้เพียงแค่ฉีดละอองน้ำ-ล้างถนน

เราทำกันได้เพียงแค่ ป่าวประกาศแจ้งเตือน

เราไม่เคยคิดสร้าง ระบบการงานอาชีพใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เราไม่เคยคิดสร้างธรรมชาติ ปลูกป่าให้มันมีสภาพสมบูรณ์ มีระบบนิเวศที่ดีเลิศ เพื่อกำจัดฝุ่นตามธรรมชาติของมัน

…ดังนั้น เราก็คงต้อง สวมหน้ากาก และพ่นฉีดละอองน้ำ แบบนี้ กันต่อไป…

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!