วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

รัฐไทย เปลี่ยนแผน พุ่งเป้าBRN Young Gen เจรจา BRN คนรุ่นใหม่ สายแข็ง ยัน เป็น ตัวจริง แถม มาเลเซีย การันตี ไม่คุย ในนาม Marapatani แยกBRN ออกมา ชี่ มีอิทธิดลมากสุดในพื้นที่

31 ม.ค. 2020
276

 

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ เชื่อว่า กลุ่มBRN ที่นำโดย Anas Abdulrahman หัวหน้าฝ่ายการเมือง องค์กรนำ ของขบวนการ BRN นั้น เป็นตัวจริง

“เขาแนะนำตัวในที่ประชุมว่าเขาเป็นผู้นำหัวหน้าคณะพูดคุยจากกลุ่มBRN
ดังนั้น การที่เขาแนะนำตัวเองเช่นนี้ และคำยืนยันจากมาเลเซีย จึงค่อนข้างมั่นใจ ว่าเป็นตัวจริง และเราคิดว่าเป็นอย่างนั้น “

โดยครั้งนี้BRN เขาก็เปลี่ยนตัว เอาคนรุ่นใหม่เข้ามา ซึ่งทางมาเลเซีย มั่นใจว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวจริง จึงนำเข้ามาพูดคุย

“เราอยากพูดกับที่มีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งBRN เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุด “

แกนนำคนก่อนๆ ของBRN ที่พูดคุยกับเรามา อาจเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในขบวนการ

โดยเรา พูดคุยกับกลุ่มBRN กลุ่มเดียวก่อน ไม่ได้คุย ในนามกลุ่มMarapatani

แต่ก็เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้ามีส่วนร่วม เราต้องการพูดคุยกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย ซึ่งในระยะต่อไปอาจเป็นไปได้ที่จะมีMarapatani เข้ามาร่วมพูดคุย หากเขาตัองการ “ พลเอก วัลลภ กล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กลุ่มBRN คนรุ่นใหม่ นี้ เป็น สายของ นายสะแปอิง บาซอ และเคยเป็น อุสต๊าซ รร.ธรรมวิทยา ยะลา รร.ชื่อดัง ที่ นายสะแปอ บาซอ ผู้นำBRN คนก่อน เคยเป็น บาบอ นั่นเอง

แต่ปัจจุบัน ยังคงมี “ดุลเลาะห์ แวมานอ” เป็นผู้นำ BRN ที่ขึ้นมาแทน สะแปอิง บาผซอ

error: Content is protected !!