วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ตะเบ๊ะ เป๊ะ!!

31 ม.ค. 2020
337

 

Captain “Ryan McCarthy”
สายเลือดทหาร
สายเลือด VMI
สู่ United States Secretary of the Army.

Ryan McCarthy รมว.ทบวงกองทัพบก สหรัฐอเมริกา และ General Paul J. LaCamera ผู้บัญชาการกองกำลังกองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก (USARPACCG) เยือน กองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบทบ.ต้อนรับ

Ryan McCarthy รัฐมนตรีว่าการทบวงกองทัพบกสหรัฐฯ สำเร็จการศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ วิทยาลัยการทหาร Virginia Military Institute (VMI) สหรัฐฯ

และปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก University of Maryland’s Robert H. Smith School of Business สหรัฐฯ เข้ารับราชการในกองทัพบกสหรัฐ ถึงยศ ร้อยเอก

โดยมีประสบการณ์ภาคสนามในอัฟกานิสถาน สนับสนุนปฏิบัติการ Operation Enduring Freedom ในกรมทหารจู่โจม ที่ 75 นสศ.สหรัฐฯ (75th Ranger Regiment, U.S. Special Operations Command)

จากนั้นดำรงตำแหน่งปลัดทบวงกองทัพบกสหรัฐฯ คนที่ ๓๓ และในปี ๒๕๖๒ – ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการทบวงกองทัพบกสหรัฐฯ คนที่ ๒๔

error: Content is protected !!