วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

มาด้วยกัน โดน ด้วยกัน

31 ม.ค. 2020
185

พี่น้อง 3 ป. ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกในชีวิต….ตามวิถี ประชาธิปไตย

ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาล ทั้ง 3 ป. พลเอกประยุทธ์ พลเอกประวิตร พลเอก อนุพงษ์ แกนหลัก รัฐบาล

error: Content is protected !!