วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เอกอัคราชทูตสหรัฐฯคนใหม่ มาแล้ว

31 ม.ค. 2020
438

“Michael DeSombre”
the new U.S. Ambassador
เตรียมเข้ารับหน้าที่
หลังจาก Glyn T.Davies พ้นหน้าที่ไปตั้งแต่ปลายปี2561
เดินหน้าความสัมพันธ์เต็มรูปแบบ

“Michael DeSombre” เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้รับการรับรองจากวุฒิสภา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เดินทางมายังประเทศไทย แล้ว เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

โดยมี Chargé d’affaires Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต ต้อนรับ

error: Content is protected !!