วันศุกร์, 28 มกราคม 2565

“บิ๊กแดง” เยี่ยม Maroon Beret หน่วยRDF กองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 ค่าย Terendak เมืองมะละกา มาเลเซีย….สวม แบเร่ต์แดง มาเลฯ

31 ม.ค. 2020
417

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เยี่ยมเยือนกองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 ค่าย Terendak เมืองมะละกา

โดยมี พลเอก ตัน ซรี ฮัสบูลเลาะห์ ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย ร่วมนำเยี่ยมหน่วย

โดยมีการสาธิตการปฎิบัติการทางทหารของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 กองทัพบกมาเลเซีย

ทั้งการต่อสู้ด้วยมือเปล่า การว่ายน้ำทางยุทธวิธี การสาธิตการลงทางดิ่ง การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การกระโดดหอ การสาธิตการเข้าตีที่หมายของหน่วยทหารขนาดเล็ก สนับสนุนด้วยอาวุธยิง

กองพลน้อยส่งทางอากาศที่ 10 ของกองทัพบกมาเลเซียเป็นหน่วยกำลังรบที่มีประสิทธิภาพมีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่สูง สามารถเคลื่อนย้ายกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจในทุกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของกองทัพมาเลเซีย ให้มีความความคล่องตัวสูงและอำนาจทำลายที่รุนแรง สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาในภาวะสงครามหรือในเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติทั้งในประเทศและบริเวณใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ โดยมีทั้งกำลังกองทัพอากาศ กองทัพเรือสนับสนุน

ผบ.ทบ.มาเลเซีย ได้มอบหมวกแบบเร่ต์สีแดง Maroon Beret ปีกร่มกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตร ให้กับพลเอกอภิรัชต์ เพื่อเป็นเกียรติในการเดินทางเยือนมาเลเซียในฐานะแขกสำคัญของกองทัพบกมาเลเซียด้วย

error: Content is protected !!