วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทหารพัฒนา รบ ภัยแล้ง เร่งขุดบ่อบาดาล 190บ่อ เสร็จแล้ว20 บ่อ อิสาน-เหนือ-ใต้ แจกจ่ายน้ำในพื้นที่ประกาศภัยแล้งฉุกเฉิน 20 จังหวัด กว่า 1.2 ล้านลิตร พร้อม ขุดลอก”ลำน้ำยม”ที่แห้งขอดสุโขทัย- พิษณุโลก แหล่งน้ำของประปาหมู่บ้าน 12 จุด

30 ม.ค. 2020
306

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด สั่งการให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่เดือดร้อน จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย

บิ๊กหรั้่ง พลเอกพีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้จัดทำ แผนรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล

โดยให้ ทุกหน่วยของ นทพ. ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในทุกจังหวัด

“ผอ.เวฟ” พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สำนักสนับสนุน(สสน.) นทพ. เผยว่า นทพ.ได้รับมอบหมายในการจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร รักษาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน

รวมถึงการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ประกาศภัยแล้งฉุกเฉิน หรือในพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ

ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้ง”กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งได้รับมอบเป้าหมายให้การขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำระดับรุนแรง จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 190 แห่ง

ปัจจุบัน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ส่งมอบแผนงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ในขั้นต้นหน่วยได้ดำเนินการการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามที่ได้รับการร้องขอจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน. แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น 20 บ่อ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.ขอนแก่น จ.ลำพูน และ จ.ปัตตานี

รวมทั้งยังได้ทำการแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ประกาศภัยแล้งฉุกเฉิน 20 จังหวัด ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,255,000 ลิตร

รวมทั้งในขณะนี้ หน่วยได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำยมที่แห้งขอดในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประปาหมู่บ้าน และสถานีสูบน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 12 จุด

สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ผ่านสายด่วนภัยแล้ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ได้ทันที

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้ง และจะดำเนินการต่อเนื่องไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

error: Content is protected !!