วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ไอเดีย เพื่อสังคม ยานยนต์ สำหรับคนพิการแขน ฝีมือ!!…นักเรียน รร.ช่างฝีมือทหาร

30 ม.ค. 2020
381

 

นักเรียน รร.ช่างฝีมือทหาร ( รร.ชท.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(สปท.) บก.ทัพไทย สร้าง รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับผู้พิการแขนทั้งสองข้าง

และส่งเข้าประกวด ในรายการแข่งขันวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา จ.นครปฐม ที่มีอาชีวศึกษา 20 สถาบัน ร่วมแข่งขัน

และได้รับรางวัลชนะเลิศ ยานยนต์สำหรับคนพิการแขน หรือส่วนบน ร่างกายสามารถทำกิจกรรมได้ เช่น ประกอบอาวุธ เขียนเอกสาร และ ตรวจพล

error: Content is protected !!