วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ทัพฟ้า ปลื้ม!! ฝึกร่วมเหล่าทัพ ดับไฟป่า ลำปาง ทั้ง BT67, C130- KA32,.

 

ผลการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าพื้นที่ดอยพระบาท ลำปาง

การดำเนินการควบคุมไฟป่า
เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ทอ., ปภ. และกรมป่าไม้ จ.ลำปาง เพื่อสนับสนุนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก จากทางภาคพื้น

จำนวน 2 เป้าหมาย ซึ่งพิจารณาโดยใช้ข้อมูลจุดความร้อน จากดาวเทียม

ผลจากการบินลาดตระเวนของ UAV “หน่วยเหยี่ยวไฟ” ในพื้นที่และชุดประสานงานส่วนหน้าของ ทอ. บริเวณดอยพระบาท ซึ่งเกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องและควันไฟ. ได้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง

โดย ทอ.ได้ส่ง UAV ขึ้นสำรวจเพื่อยืนยันพื้นที่ไฟป่าตามข้อมูลจุดความร้อน ที่ได้รับจากดาวเทียม
และการรายงานจากหน่วยภาคพื้นในพื้นที่

และจัด บ.C-130 ทำการทิ้งPCADS จำนวน 8 ลูก และ BT-67 ทิ้งสารควบคุมไฟป่าจำนวน 1 เที่ยวบินในพื้นที่เป้าหมาย

ในส่วนของ ปภ.ได้ส่ง ฮ.KA-32 จำนวน 1 ลำทำการดับไฟในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้การสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ทะ. ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่เป้าหมาย

ภายหลังการปฏิบัติพบว่าการพื้นที่เผาไหม้ เหลือเพียงพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น

โดยหลังจากนี้ UAV ของ ทอ.ยังคงเตรียมพร้อมอยู่ที่ กองบิน.41 เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย

ในส่วนของ ผอ.ชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.ศจบ.3 ลำปางได้เข้าประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการ จว.ลำปาง เพื่อนำเรียนว่าการดำเนินการควบคุมไฟป่าในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันเป็นครั้งแรก ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยได้รับการสนับสนุนจาก ทอ.เป็นอย่างดี และหากมีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นจะขอรับการสนับสนุนต่อไป

ส่วน BDA เป้า 3
ฮ.ปฏิบัติ 2 ลำ x 3 sorties
ร่วมกับชุดเหยี่ยวไฟ ควบคุมไฟ ดับได้เรียบร้อย

เป้า 2
BDA ด้วยดาวเทียม NOAA ระบบ VIIRS ไม่พบ hot spot แล้ว

ทั้งนี้ สภาพอากาศฝุ่นควัน
เมียนมา-ไทย ไม่ต่างกัน ไม่ใช่เพราะเผา(เพียงอย่างเดียว) แต่เป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศทั้งภูมิภาค. ไม่สามารถควบแน่นฝุ่นควันได้

error: Content is protected !!