วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“ผบ.ทหารสูงสุด” สั้ง รณรงค์สร้างความเข้าใจ แก่กำลังพล พร้อม ออก ข้อปฏิบัติแก่กำลังพล ในการดูแลสุขภาพ รับมือ”ไวรัสโคโรน่า”

30 ม.ค. 2020
242

 

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาด ของโรคปอดจากเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่

โดยมีแหล่งเริ่มต้นการระบาดจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการแพร่ระบาดผ่านการไอ การสัมผัสผ่านสารคัดหลั่งจากผู้ติดเชื้อ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงสั่งการเร่งด่วน ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทยทุกหน่วยออก ข้อปฏิบัติแก่กำลังพล ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง

โดย สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการบรรยายให้ความรู้แก่กำลังพล เรื่อง “รู้ทัน ป้องกัน โคโรน่าไวรัส 2019” เพื่อให้กำลังพลได้รับทราบถึงสถานการณ์และวิธีป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 อย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป

โดยได้มอบหมายให้สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และกองแพทย์ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการตรวจคัดกรองและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า – ออก ประเทศไทย ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

error: Content is protected !!