วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ทอ.ส่ง C-130 , BT-67 ,UAVร่วมปฏิบัติภารกิจบินควบคุมไฟป่า ในพื้นที่ดอยพระบาท ลำปาง . เฮลิคอปเตอร์ KA-32ของ ปภ. โดยนักบิน ทบ. ร่วม

กองทัพอากาศ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจการบินควบคุมไฟป่า บริเวณพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง ตามที่ได้รับการประสานจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ที่ขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อทำการบินควบคุมไฟป่า

เนื่องจากค่าคุณภาพอากาศ PM 2.5 เกินมาตรฐานและกระทบต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ประกอบกับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าอนุรักษ์ และมีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือการควบคุม

กองทัพอากาศจึงได้พิจารณาปรับแผน ให้หน่วยบินที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมภารกิจการฝึกควบคุมไฟป่าประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่าจริง ในพื้นที่ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง

โดยได้จัดส่งอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทำการบินลาดตระเวนหาจุดความร้อน พร้อมจัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) จำนวน 1 เครื่อง บินทิ้ง PCADS (อุปกรณ์บรรจุของเหลวสำหรับควบคุมไฟป่า) 8 ลูก ปริมาณ 8000 ลิตร, เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2ก (BT-67) จำนวน 2 เครื่อง ทำการบินทิ้งสารยับยั้งไฟป่า ปริมาณ 6,000 ลิตร

โดยปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จำนวน 2 เครื่อง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บินทิ้งน้ำปริมาณ 18,000 ลิตร

หลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากระบบภาพถ่ายดาวเทียม ไม่พบจุดความร้อนบนพื้นที่เป้าหมายดอยพระบาท

error: Content is protected !!