วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

Yellow Tunnel

 

จากทางเดินลอดใต้ตึก ที่ รกๆ มืดๆ ทึบๆ อับๆ
มาวันนี้ ….สวยปิ๊ง งดงาม โคมไฟ ก็สุด คลาสสิค เข้ากับ สถาปัตยกรรมของ อาคารว่าการกระทรวงกลาโหม

ด้านข้าง ใช้เป็น บอร์ด ติดรูป งามๆ และจัดนิทรรศการ ได้ด้วย

ไอเดีย ปลัดณัฐ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม ….สมฉายา “ปลัดฯ renovate” ปรับปรุงพัฒนา ทุกซอกมุม ให้สวยสมกับเป็น หน่วยความมั่นคง ที่เก่าแก่ จะ 133 ปี วันที่8!เมย. นี้แล้ว

error: Content is protected !!