วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทบ.ลงโทษทางวินัย ทหาร ขับรถทหารชนท้าย รถยนต์ 14 คัน ที่ จ.ชลบุรี ….หน่วยต้นสังกัดเข้าดูแลผู้เสียหาย พร้อมรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

29 ม.ค. 2020
269

 

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกของหน่วยทหารชนท้ายรถยนต์ที่ แยกหนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ทำให้รถยนต์เสียหาย ๑๔ คัน ไม่มีผู้บาดเจ็บนั้น

กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่ออุบัติเหตุในครั้งนี้ ซึ่งหน่วยต้นสังกัดได้เข้าแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที ทั้งการประสานความช่วยเหลือ พูดคุยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและบริษัทประกันภัย รวมถึงผลกระทบอื่นๆ

สำหรับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่อยู่ในความคุ้มครองของระบบประกันภัย จำนวน ๖ คัน หน่วยต้นสังกัดได้ชดเชยค่าเสียหายให้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนรถยนต์อีก ๘ คัน ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของระบบประกันภัย กำลังเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมและชดเชยค่าเสียหาย ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ และความประสงค์ของเจ้าของรถ

อุบัติเหตุครั้งนี้สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคล ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการ ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำลังพล
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้ง ๓ นายและได้ถูกพิจารณาโทษทางวินัยแล้ว รวมทั้งการดำเนินคดีตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม กองทัพบกมีนโยบายที่เคร่งครัดให้กำลังพลประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญ และกำชับให้หน่วยต้นสังกัดติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิด พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเหมาะสม

error: Content is protected !!