วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

ฟุตฟิต ฟอไฟ “ผช.ผบ.ทบ.”เยี่ยม พลทหาร พล.ร.9 เรียน ภาษาอังกฤษ กับครูฝรั่ง เปิดช่อง ทหารเกณฑ์ ฝึก โดดร่มส่งทางอากาศ สอบเข้า รร.นายสิบ ทบ. -ต่อ จปร.-ได้เป็นทหารต่อ

28 ม.ค. 2020
714

 

บิ๊กนัย พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยม สายงาน กำลังพล ของ พล.ร9 ตามนโยบาย ผบทบ

โดยให้ จัดการเพิ่มพูนความรู้กำลังพลในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ทักษะ มีความสามารถในด้านการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ

รวมถึงการพัฒนาหน่วยในด้านสาธารณูปโภค ชีวิตความเป็นอยู่กำลังพลทหาร

พลเอก สุนัย กล่าวว่า ในด้านการดูสวัสดิการกำลังพลตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับน้องๆพลทหาร พลอาสา ที่มีความสนใจและต้องการรับราชการต่อ

โดยมีการเรียนหลักสูตรการส่งทางอากาศและการสอบคัดเลือกในการเข้าศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยต่อไป

รวมถึงในเรื่องการศึกษาของกำลังพลทหาร ที่มีการเรียนการสอนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของกำลังพล

และเน้นย้ำกำชับกำลังพลเรื่องของยาเสพติด การค้าอาวุธ พฤติกรรมวางตัวเป็นผู้มีอิทธิพล มีโทษสถานหนัก ผู้บังคับหน่วยต้องช่วยกันสอดส่องดูแล

โดยได้ตรวจเยี่ยมโครงการโรงสีข้าวของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 ที่ได้จัดทำแปลงนาข้าวในโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ที่ทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551

อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการของหน่วยให้กับกลุ่มของแม่บ้านในการนำไปจำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนทั่วไปในราคาย่อมเยา ถูกกว่าท้องตลาด

error: Content is protected !!