วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ภัยหนาว จ่อ!!

 

ทัพเรือ ขึ้นเหนือ
แจก ผ้าห่มกันหนาว
ชาว เวียงแก่น -เชียงของ
มอบอุปกรณ์กีฬา ให้เด็กๆ

บิ๊กล้อ พลเรือตรี พิชัย ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ พร้อมคณะ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ รวมใจบรรเทาภัยหนาว” มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 750 ผืน ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ผู้ป่วยติดเตียง และเยาวชนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

พร้อมอุปกรณ์กีฬา และบริการตรวจรักษาเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ผู้ป่วยติดเตียง และเยาวชนในพื้นที่

ทั้งนี้ได้มอบผ่านให้กับผู้แทนนายอำเภอทั้ง 2 พื้นที่ (ในนามของผู้แทนกระทรวงมหาดไทย) รวมทั้งได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่

โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม และ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ที่ให้เข้าช่วยเหลือประชาชน และระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้คลี่คลายได้ทันท่วงทร

ทั้งนี้กองทัพเรือ ยังคงเตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1696 ตลอด 24 ชั่วโมง

error: Content is protected !!