วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

แพทย์ ทบ.ตั้งจุดคัดกรอง 10 สนามบินป้องกันไวรัสโคโรนา

28 ม.ค. 2020
252

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019ในประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข
ได้ประกาศแจ้งเตือนระดับ 3 ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาด รวมทั้ง ตรวจพบผู้ป่วยในไทยจำนวนหนึ่ง ซึ่งกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค เน้นให้ความรู้และคำแนะนำกับประชาชนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้มีบัญชาให้หน่วยต่างๆของกระทรวงกลาโหม จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ เข้าสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ในกระบวนการคัดกรองโรคทุกสนามบินนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ซึ่งกองทัพบกได้มอบให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก และกรมแพทย์ทหารบก ประสานกระทรวงสาธารณสุขพร้อมบูรณาการร่วมกับ กรมแพทย์ของเหล่าทัพ เพื่อสนับสนุนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดตามนโยบายดังกล่าวโดยทันที

นอกจากนี้กรมแพทย์ทหารบกได้ส่งทีมชุดคัดกรองเข้าปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข และกรมแพทย์เหล่าทัพ เพื่อคัดกรองนักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางและใช้บริการผ่านเข้า – ออก บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ จำนวน 10 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย

1.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สนับสนุนการคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
2.ในส่วน ท่าอากาศยานอื่นๆ มอบให้ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ในพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่
– ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดย โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
– ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โดย โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช
– ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์
– ท่าอากาศยานอุดรธานี โดย โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
– ท่าอากาศยานพิษณุโลก โดย โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำหรับ ท่าอากาศยานสมุย โดยกรมแพทย์ทหารอากาศ, ท่าอากาศยานภูเก็ต และ
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โดยกรมแพทย์ทหารเรือ

ทั้งนี้ ชุดคัดกรองจากกรมแพทย์ทหารบก ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ซึ่งจะทำหน้าที่คัดกรอง ตรวจสอบกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้ชุดคัดกรองที่ส่งไปสนับสนุน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วเมื่อ 13.00 น. โดย กองทัพบกจะให้
การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ร่วมปฏิบัติงานกับทุกส่วนเพื่อป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

error: Content is protected !!