วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

กลาโหม ร่วมลดฝุ่นควันพิษ ประสาน ตำรวจจราจร ตรวจ วัดควันดำรถยนต์ทหาร

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดโครงการ “รถราชการ ปลอดควันดำ” ตรวจควันดำ ลดมลพิษ ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

โดยเปิดบริการตรวจวัดควันดำรถยนต์ สำหรับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อลดสาเหตุที่จะเพิ่มปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ในยานพาหนะที่ไม่สมบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

error: Content is protected !!