วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทัพเรือ ฝึกใหญ่

ทัพเรือ ฝึกใหญ่
“รักษาความปลอดภัย และป้องกัน”ฐานที่ตั้ง บก.ทร.
พร้อมรับ เหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทั้ง ฝึกควบคุมฝูงชน ป้องกันการก่อวินาศกรรม -ป้องกันอัคคีภัย
สารวัตรทหารเรือ -EOD กรมสรรพาวุธทหารเรือ -K9 สุนัขค้นหาวัตถุระเบิด จาก Recon พันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธิน และชุดแพทย์ จากกรมแพทย์ทหารเรือ

“ผบ.วิน” พล.ร.ต.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการ ฝึกรักษาความปลอดภัย และป้องกัน พื้นที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และป้องกันพื้นที่ บก.ทร.วังนันทอุทยาน ให้มีความพร้อม ที่จะปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

โดยมีการฝึกป้องกันที่ตั้งหน่วย การฝึกควบคุมฝูงชน การฝึกป้องกันการก่อวินาศกรรมและการป้องกันอัคคีภัย

มีกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 405 นาย ประกอบด้วยกำลังพลจากฝ่ายอำนวยการฐานทัพเรือกรุงเทพ และหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือกรุงเทพ รวมถึง หน่วยกำลัง และ หน่วยสนับสนุนในกองทัพเรือ

ทั้ง กรมสารวัตรทหารเรือ ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ จากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ชุดสุนัขค้นหาวัตถุระเบิด จากพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธิน และชุดแพทย์จากกรมแพทย์ทหารเรือ

error: Content is protected !!