วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทหารพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำ ให้น้องๆ รร. บ้านลือเน็ง ยะลา พร้อมรับมือ การขาดแคลนน้ำ ในฤดูแล้ง

28 ม.ค. 2020
219

 

“ผู้การรณ” พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ (นพค.42 ) สนภ.4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ. ) จัดกำลังพล ชุด ช.พัฒนา พร้อมด้วยเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการ สนับสนุน และ ช่วยเหลือ ในการขุดสระเก็บน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง และปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน โรงเรียน บ้านลือเน็ง ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นส่วนรวม

error: Content is protected !!