วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2565

“สิ่งที่ทำให้เป็นผู้เป็นคน เป็นนายกฯได้ ก็เริ่มจากครอบครัว พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนฝูง” “แม้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่ก็พยายามเดินหน้าต่อไป และไม่เคยทำให้สถาบันเสื่อมเสีย ยัน โปร่งใส ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่ง “โรงเรียน เรานี้ สอนมาหมด ทุกสิ่งอย่างที่ต้องเผชิญ บนโลกใบนี้”

27 ม.ค. 2020
182

 

พลเอกประยุทธ์ นายกฯและ รมว.กลาโหม นำ บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และ ผบ.เหล่าทัพ กระทำมุทิตาจิต ตาอ ครู รร. เตรียมทหาร

“ขอให้ทุกคนรำลึกถึงครูบาอาจารย์ และเมื่อมีโอกาสก็ช่วยกันดูแล เรื่องมูลนิธิกองทุน รร.เตรียมทหาร”

สิ่งที่ทำให้เป็นผู้เป็นคน เป็นนายกฯได้ ก็เริ่มจากครอบครัว พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนฝูง ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งหมดนั้นประกอบกัน เพราะฉะนั้น ขึ้นอยู่กับตัวเราว่า จะทำตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหน

โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อหล่อหลอมขัดเกลาทหารและตำรวจ เพื่อให้มีอุดมการณ์รักชาติ รักสถาบัน ปกป้องทรัพย์สินและชีวิตประชาชน ตนรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมาเยือน

ขอให้ทุกคนตระหนักรู้หน้าที่ของตนเอง ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนั้น ก็เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทำหน้าที่สมควรได้รับการเชิดชู และนำมาเป็นต้นแบบ

ทั้งนี้ยอมรับว่า ที่ผ่านมามีกระแส วิพากษ์วิจารณ์ แต่ก็พยายามเดินหน้าต่อไป และไม่เคยทำให้สถาบันเสื่อมเสีย

จึงขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจว่า รัฐบาลทำงานในทุกมิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 20 กระทรวงและอีกหลายหน่วยงานโดยต้องทำงานให้ตรงกับเป้าหมายตามงบประมาณ รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ทุกเรื่องต้องเชื่อมโยงกัน

ยืนยันว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่ง ตนต้องการสร้างหลักคิดที่ดีและถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกกฎหมาย หรือไม่โปร่งใส มีการทุจริตก็ต้องตรวจสอบและลงโทษ

error: Content is protected !!