วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

อยากเป็น ทหารบก แต่ กลับได้เป็น ทหารอากาศ เพราะสงสารเพิ่อน ยอมแลก “บิ๊กนัต” ลูกพระเจ้าตากสิน คนเมืองจันทน์ ฟ้าลิขิต เป็น ผบ.ทอ.

 

เรื่อง โชคชะตาฟ้าลิขิต แม้ยากพิสูจน์ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แต่ มันก็เป็นจริง มานักต่อนัก แล้ว

แม้แต่ บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ …. ถ้าหาก ตอนนั้น เขาไม่ยอมแลกเหล่ากับเพิ่อน เพราะตนเองสอบได้ ทหารบก ตามที่อยากจะเป็น เพราะเป็น คนเมืองจันทบุรี ถื่นพระเจ้าตากสินฯ … แต่เพื่อนที่สอบได้ทหารอากาศ ขอแลก … ก็ไม่แน่ว่า บิ๊กนัต จะได้เป็น ผบ.ทบ. หรือไม่….. แต่ที่แน่ๆ คือ ได้เป็น ผบ.ทอ.

พลอากาศเอก มานัต นักบิน F5 จบ เตรียมทหาร 20 นายเรืออากาศ 27 จบปริญญาโท วิศวกรรมอากาศยาน จาก มหาวิทยาลัยทหาร Munich เยอรมัน

เคยเป็น-รองผู้บังคับการกองบิน23-รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศ- ผู้บังคับการกองบิน7

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร กรุงเบอร์ลินเยอรมนี
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ-รองเสนาธิการทหารอากาศ-เสนาธิการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ ทหารอากาศ

คติประจำใจ….
“เราไม่ได้เก่งทุกเรื่อง
แต่ทุกเรื่องมีคนเก่ง’

พลอากาศเอกมานัต รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

error: Content is protected !!