วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ภัยแล้ง อิสาน

27 ม.ค. 2020
178

 

“บิ๊กป้อม” ส่ง “ประสาน สิบทิศ” ลงพื้นที่ อิสาน จี้ การ แก้ปัญหาภัยแล้ง ลั่น ประชาขน ต้องไม่ขาดแคลนน้ำ
เผยใช้ เทคโนฯ4.0 ช่วย ทั้ง ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร-โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ
มอบหมายให้ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผช.รมต.ประจำ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่างๆในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

พร้อมทั้ง เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและได้เยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา

โดยมี บิ๊กอิ๊ด พลโทธัญญา เกียรติสาร
แม่ทัพภาค2 ผู้ว่าฯและนายก อบจ.มหาสารคาม ต้อนรับ ที่ รร.บ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก ประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า นายประสาน หวังรัตนปราณี ได้นำความห่วงใย และความปรารถนาดีจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและพล.อ.ประวิตร.มายังพี่น้องประชาชนชาวอีสานทุกคน

และยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนของประชาชนในภาคอีสานโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง ที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้

รัฐบาลฝากขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้เป็นหลักในการแก้ปัญหาน้ำ และเกษตรทฤษฎีใหม่

ทั้งนี้ นายประสาน ได้นำเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็น นโยบายของรัฐบาลทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงระดับท้องถิ่น

รวมทั้งได้รับฟังแนวทางตามโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ของพื้นที่อีสานจาก แม่ทัพภาค2

และโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งของ จ.มหาสารคาม จนถึงระดับท้องถิ่น ที่สำคัญ ได้แก่การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการไทยนิยมยั่งยืนปี 2561 (เพิ่มเติม)ของ อบจ.มหาสารคาม จ.น. 103 ระบบ

พร้อมทั้ง. ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการของจังหวัด เพื่อนำให้รัฐบาลทราบ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับการได้มาลงพื้นที่ครั้งนี้ได้เห็นความพร้อมของจังหวัดโดยมีความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในรูปของประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม มีการใช้เทคโนโลยี4.0มาช่วยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบที่ได้ผลอย่างน่าพอใจ

นายประสานกล่าวเพิ่มเติมว่า พล.อ.ประวิตร ขอให้มั่นใจว่าประชาชนคนอิสานจะไม่ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคพร้อมกล่าวชื่นชมและเป็นกำลังใจการปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และเสียสละ ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

และขอให้มีความมุ่งมั่นต่อไป โดยต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมและขอบคุณพี่น้องประชาชนชาว จ.มหาสารคาม ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ภาพที่ปรากฏสะท้อนถึงความรักความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกันที่จะช่วยกันแก้ปัญหาภัยแล้งไปด้วยกัน มีความเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่

รวมทั้งมีการให้การสนับสนุนและมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งมีการรณรงค์ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

error: Content is protected !!