วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ร่วมแสดงความยินดี กับ “เลขาฯอั๋น” ผู้มีแต่ ที่1 สู่ “เบอร์1 สมช.”

 

บิ๊กอั๋น พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่ ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารดีเด่น สาขาการบริหารการปกครอง และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตราชการ ที่ขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุด ของ หน่วย

ไม่ว่า เรียนที่ไหน จะ เตรียมทหาร 19-จปร. 30 หรือ จะ Virginia Tech อเมริกา ก็ที่1 จนวันนี้ มาเป็น เบอร์1 ของ สมช.

งานนี้ พลตรีหญิง นิศารัตน์ รุ่งสิตา ภริยา ยิ้มแย้ม เคียงข้าง !!

error: Content is protected !!