วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

“ลุงเล็ก” กิน ถาดหลุม กับ หลานๆ ร.ด.

24 ม.ค. 2020
455

 

“บิ๊กเล็ก”พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ร่วมทานอาหารกับ น้องๆนักศึกษาวิชาทหาร หรือ ร.ด. ในการมาเยี่ยมให้กำลังใจ
ที่ ค่ายฝึก เขาชนไก่

พลเอกณัฐพล เป็นตัวแทน บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มาเยี่ยม นศท.ที่ตอนนี้ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่3 ของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อยู่ในระหว่างการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา2562. ที้ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ อำเภอเมือง กาญจนบุรี

โดยได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 1,500 คน เกี่ยวกับระบบการเรียนการฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ที่ กองทัพบกให้ความสำคัญและได้มีการปรับหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วม

การเพิ่มโอกาสและสิทธิให้ นักศึกษาวิชาทหารในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการ ระบบการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

นอกจากนี้ได้ย้ำถึงหน้าที่ของปวงชนชาวไทย รวมทั้งให้ข้อคิดในเรื่องสิ่งที่เป็นความท้าทายของสังคมในปัจจุบันที่ต้องมองวิเคราะห์ให้รอบด้าน

ที่สำคัญในฐานะที่เป็นกำลังสำรอง ต้องยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหาร ถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความสำคัญต่ออนาคตของชาติเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากจะได้รับการศึกษาในระบบของพลเรือนแล้ว ยังได้รับการฝึกระเบียบวินัยและทักษะพื้นฐานทางทหาร อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

error: Content is protected !!