วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

นักเรียนเตรียมทหาร ก้าวสู่เส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์!!!

24 ม.ค. 2020
1126

 

“บิ๊กกบ”พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยมี พล.ต.กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้โอวาทแก่คณาจารย์และกำลังพลว่า โรงเรียนเตรียมทหาร ถือเป็นสถาบันที่สร้างและหล่อหลอมปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความเป็นผู้นำ ความเป็นสุภาพบุรุษ ความเสียสละให้แก่นักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังหลักที่สำคัญของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนาคต

ขอให้บุคลากรทุกคนภาคภูมิใจในภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนมีจิตวิญญาณความเป็นทหาร และมีทัศนคติที่ดีในการยึดถือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ ไม่ประพฤติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนต่อไป

จากนั้นได้พบปะ ให้โอวาทแก่นักเรียนเตรียมทหาร โดยได้กล่าวว่า “จากนักเรียนสามัญทั่วไปสู่ความเป็นสุภาพบุรุษในเครื่องแบบนั้น โรงเรียนเตรียมทหารถือเป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพแห่งแรกสำหรับนายทหาร นายตำรวจ ที่จะเปลี่ยนพวกเราจากนักเรียนทั่วไป มาเป็นนักเรียนทหาร เพื่อให้พวกเรามีอุดมการณ์และความเป็นผู้นำ ซึ่งการปลูกฝังอุดมการณ์จาก โรงเรียนเตรียมทหาร นับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิต และจะเป็นแนวทางที่สำคัญในการปฏิบัติราชการในอนาคต จากก้าวแรกที่เดินเข้าสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร พวกเราทุกคนได้ผ่านระบบนักเรียนใหม่ ผ่านการฝึกต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนในโครงการต่าง ๆ นั้น นับว่ามีประโยชน์ในการรับราชการต่อไปในภายภาคหน้า และจะทำให้สามารถเข้าใจชีวิตมากขึ้น

การก้าวสู่เส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์นั้น นักเรียนเตรียมทหาร จะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการดูแลปกป้องประเทศชาติ ด้วยจิตใจและการมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น อดทนในสิ่งที่ผู้อื่น อดทนได้ยาก เสียสละในสิ่งที่ผู้อื่นเสียสละได้ยาก จะต้องรู้การควรทำ รู้การควรเว้น และต้องรู้ในเรื่องของการเป็นทหารตำรวจที่มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ง ขอจงพึงระลึกไว้เสมอว่า จงเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ แม้การกระทำนั้นจะอยากลำบากก็ตาม”

error: Content is protected !!