วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทอ.” ตรวจการทำงาน ของ ทีมUAV ทัพฟ้า ตรวจสภาพฝุ่น ในอากาศ ตอนตี3 ใน พื้นที่พระราม2 เพิ่อ วิเคราะห์ฝุ่น เพิ่อแก้ปัญหาให้pm 2.5 ให้ ตรงจุด

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านพูมิสาระสนเทศกองทัพอากาศ ทีมบินสำรวจสภาพฝุ่นในอากาศ ของ ทอ. พร้อม รถ ควบคุมUAV ของ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ(ศวอ.ทอ.) 
ในย่าน พระราม2 -แสมดำ เมื่อเวลา 03.30 น.

โดยใช้ UAV Multi-rotor บินที่
ความสูง ตั้งแต่พื้น ขึ้นไป 300ฟุต เพื่อตรวจสอบระดับความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ ในแต่ระดับความสูง เพิ่อดูการเคลื่อนที่ของฝุ่น เพื่อเปรียบเทียบฝุ่น
ตอน ตี3-ตี4 กับ ฝุ่นช่วงตอนกลางวัน เพื่อทำการวิเคราะห์คุณลักษณะของมัน และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ และ ใช้เทคโนโลยี่

ตามคำร้องขอ ของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมร้องขอ ให้ ทอ. ช่วยตรวจสภาพอากาศ สภาพฝุ่น บริเวณโรงงานต่างๆด้วย

error: Content is protected !!