วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

The Leader The Commander

24 ม.ค. 2020
750

ดู……นาที ”บิ๊กแดง” ทำ เรคคอร์ด
ผบ.ทบ.คนแรก กระโดดร่ม หลักสูตรส่งทางอากาศ(สอ.) รบพิเศษ
ผบ.ทบ.คนแรก ที่โดดร่มกับ นักเรียนนายร้อยจปร.
โดย โดดนำ เป็น คนแรก

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำทีม นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ(สอ) รุ่นที่ 323 ซึ่งเป็น นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่3 รุ่น69 กระโดดร่ม โดยโดดนำเป็นคนแรก
ที่เป็นการโดดแบบสายดึงประจำที่ Static Line

ด้วยร่มบุคคลโดด แบบ MC1-1B/NS ซึ่งเป็นร่มบุคคลโดด แบบเดียวกับ นร.สอ.323 หรือ แบบเดียวกับ นักเรียนร่มทั่วไปใช้โดด

เครื่องบินC.295 W ทบ. บินที่ความสูง 1,250 ft เหนือ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อน้อย อ.เมือง จ.ลพบุรี .

โดย บิ๊กยอง พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) โดดด้วย

คลิป: กองทัพบก

error: Content is protected !!