วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“บิ๊กนัต” ผบ.ทอ. มาเอง!! ตอนตี3 ลุยเอง ถ่ายคลิปเอง….ทีมUAV ทัพฟ้า ตรวจวิเคราะห์ฝุ่น

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ออกมา ดูการบินสำรวจสภาพฝุ่นในอากาศ ของ ทีม ทอ. พร้อม รถ ควบคุมUAV ของ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ(ศวอ.ทอ.) 

ตรวดวัดปริมาณฝุ่น ย่าน พระราม2 –
แสมดำ โดยใช้ UAV Multi-rotor บินที่
ความสูง ตั้งแต่พื้น ขึ้นไป 300ฟุต เพื่อตรวจสอบระดับความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ ในแต่ระดับความสูง เพิ่อดูการเคลื่อนที่ของฝุ่น เพื่อเปรียบเทียบฝุ่น
ตอน ตี3-ตี4 กับ ฝุ่นช่วงตอนกลางวัน เพื่อทำการวิเคราะห์คุณลักษณะของมัน และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ และ ใช้เทคโนโลยี่

นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมร้องขอ ให้ ทอ. ช่วยตรวจสภาพอากาศ สภาพฝุ่น บริเวณโรงงานต่างๆด้วย

ทีมUAV ทอ.ออกไปตรวจสภาพฝุ่นละอองในหลายพิ้นที่

error: Content is protected !!