วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“บิ๊กกบ” ขึ้นเหนือ เยี่ยม ทหารพัฒนา เขียงใหม่ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แก้ภัยแล้ง

23 ม.ค. 2020
229

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทการสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

โดยมี บิ๊กหรั่ง พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 และกำลังพล ต้อนรับ

พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนชาวไทยภูเขา รับชมการเดินสวนสนามของเด็กนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งได้มอบเครื่องนอนและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียนอีกด้วย

และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 3 ซึ่งได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

error: Content is protected !!