วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ทหารพัฒนา ปฏิบัติการ ใช้น้ำ สู้ฝุ่น พื้นที่ นนทบุรี

23 ม.ค. 2020
268

 


บิ๊กหรั่ง พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญขู ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) บก. ทัพไทย ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย ไปฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนนตลอดเส้นทาง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนพิการและเด็กอ่อน

ในพื้นที่ จ.นนทบุรี. ทั้งที่ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ในพระบรมชินูปถัมภ์ ,สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดี ,บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด และ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

error: Content is protected !!