วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

เครื่องบินC.295 W ทบ. บินที่ความสูง 1,250 ft เหนือ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อน้อย อ.เมือง จ.ลพบุรี

23 ม.ค. 2020
692

เครื่องบินC.295 W
บินที่ ความสูง 1,250 ft.
แล้ว….”บิ๊กแดง”
ก็สวมบทLeader & Commander
นำโดด คนแรก
และ เป็น ผบ.ทบ.คนแรก
ที่มา โดด หลักสูตร “สอ.”กับ น้องๆ นร.นายร้อย จปร.

เครื่องบินC.295 W ทบ. บินที่ความสูง 1,250 ft เหนือ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อน้อย อ.เมือง จ.ลพบุรี .

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำทีม นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ(สอ) รุ่นที่ 323 ซึ่งเป็น นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่3 รุ่น69 กระโดดร่ม โดยโดดนำเป็นคนแรก

ที่เป็นการโดดแบบสายดึงประจำที่ (Static Line) ด้วยร่มบุคคลโดด แบบ MC1-1B/NS ซึ่งเป็นร่มบุคคลโดด แบบเดียวกับ นร.สอ.323 หรือ แบบเดียวกับ นักเรียนร่มทั่วไปใช้โดด

โดย บิ๊กยอง พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) โดดด้วย

ทั้งนี้ การที่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาทำการกระโดดร่มด้วยกับนักเรียนเช่นนี้ ทำให้สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ คณะ ครู อาจารย์ นักเรียน และ เจ้าหน้าที่ ด้วย

error: Content is protected !!