บิ๊กแดง” โชว์ภาวะผู้นำ นำ นักเรียนนายร้อยจปร. โดดร่ม คนแรก!!

23 ม.ค. 2020
1240

 

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. นำทีม นักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ(สอ) รุ่นที่ 323 ซึ่งเป็น นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่3 รุ่น69 กระโดดร่ม โดยโดดนำเป็นคนแรก

ที่เป็นการโดดแบบสายดึงประจำที่ (Static Line) ด้วยร่มบุคคลโดด แบบ MC1-1B/NS ซึ่งเป็นร่มบุคคลโดด แบบเดียวกับ นร.สอ.323 หรือ แบบเดียวกับ นักเรียนร่มทั่วไปใช้โดด

จากเครื่องบินC.295 W ที่ความสูง 1,250 ft ที่ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อน้อย อ.เมือง จ.ลพบุรี .

โดย บิ๊กยอง พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) โดดด้วย

ทั้งนี้ การที่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาทำการกระโดดร่มด้วยกับนักเรียนเช่นนี้ ทำให้สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ คณะ ครู อาจารย์ นักเรียน และ เจ้าหน้าที่ ด้วย

Cr.ศูนย์สงครามพิเศษ

error: Content is protected !!