วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทบ.” กลางอากาศ Airborne All the Way

23 ม.ค. 2020
1285

 

“บิ๊กแดง” พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วมกระโดดร่มกับนักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ(สอ) รุ่นที่ 323 ซึ่งเป็น นักเรียนนายร้อย จปร. ชั้นปีที่3 รุ่น69 โดดนำเป็นคนแรก

โดยเป็นการโดดแบบสายดึงประจำที่ (Static Line) ด้วยร่มบุคคลโดด แบบ MC1-1B/NS จากเครื่องบินC.295 W ที่ความสูง 1,250 ft

ที่ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อน้อย อ.เมือง จ.ลพบุรี .

ซึ่งเป็นร่มบุคคลโดด แบบเดียวกับ นร.สอ.323 หรือ แบบเดียวกับ นร.ร่มทั่วไปใช้โดด

โดย บิ๊กยอง พลโท ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(นสศ.) โดดด้วย

ทั้งนี้ การที่ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมาทำการกระโดดร่มด้วยกับนักเรียนเช่นนี้ ทำให้สร้างขวัญ และกำลังใจให้กับ คณะ ครู อาจารย์ นักเรียน และ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน

โดย ผบ.ทบ.และ ผบ.นสศ. กระโดดจากเครื่องบิน นำน้องๆ “นักเรียนสอ.323 “ออกมาเป็นคนแรก แสดงให้เห็นถึง “ความเป็นผู้นำที่แท้จริง”

Cr.ศูนย์สงครามพิเศษ

error: Content is protected !!