วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

นักรบสีน้ำเงิน นทพ. ลุยฉีดพ่นละอองน้ำ ช่วยลดฝุ่น รร.หอวัง-สวนกุหลาบ นนท์-ศูนย์คนตาบอด “บิ๊กกบ” สั่งเตรียมกำลังพร้อม ชาวยจนกว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองจเคลี่คลาย

22 ม.ค. 2020
182

 

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ จ.นนทบุรี

บิ๊กหรั่ง พลเอก พิระพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่งกำลังพลพร้อมยานพาหนะและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ได้แก่ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด โดยจัดยุทโธปกรณ์ ฉีดพ่นละอองน้ำ

โดยใช้ รถยนต์ตรวจการอเนกประสงค์ รถดับเพลิงอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก

และ เครื่องปั่นไฟ ขนาด 20 กิโลวัตต์เครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ จากโรงเรียนชาางฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

error: Content is protected !!