วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

พัดลมทหาร สู้ฝุ่น

22 ม.ค. 2020
446

นักเรียนช่างฝีมือทหาร
ผลิต พัดลมละอองไอน้ำ
นำออกมา พ่นละอองน้ำ
ลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม.

นักเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บก.ทัพไทย ผลิตพัดลมละอองไอน้ำ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการพ่นละอองไอน้ำในพื้นที่ของโรงเรียน บริเวณ ถ.พหลโยธิน เป็นจุดแรก

ซึ่งจะขยายผลมาปรับใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองต่อไป

ถือเป็น กาา นำนวัตกรรมมาต่อยอดการเรียนรู้เพื่อผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

งานนี้ บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สนับสนุนเต็มที่

บิ๊กจิ๋ว พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เดินหน้า เต็มตัว

error: Content is protected !!