วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

สอบครั้งแรก”พลทหาร”เข้า รร.นาบสิบทบ.

22 ม.ค. 2020
1671

 

ทบ.ไฟเขียว “ทหารเกณฑ์” ที่เป็นหลักสูตร “พลร่ม” Airborne ของรบพิเศษ สอบเข้า เป็นนักเรียนนายสิบ ทบ. ,… วันนี้ จัดสอบ ครั้งแรก 1,120 นาย ..”บิ๊กแดง” เพิ่มโอกาส ให้พลทหาร” ได้เป็นข้าราชการ

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับ “ทหารกองประจำการ”ที่เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ของทหารกองประจำการจากทั่วประเทศ ที่ผ่านการทดสอบร่างกายมาจากกองทัพภาค จำนวน 1,120 นาย ที่กรมยุทธศึกษาทหารบก

สำหรับสนามสอบภาควิชาการในครั้งนี้เป็นการจัดสอบในภาพรวมของกองทัพบกเป็นครั้งแรกโดยจะกระบวนการสอบคัดเลือกที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ผู้ผ่านการทดสอบที่มีความรู้ทางการทหารและมีทัศนคติที่ดี

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ทั้งนี้ เป็นไปตาม นโยบายเฉพาะ ของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้มอบ ในการสร้างแรงจูงใจ ให้โอกาส และส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการให้กับทหารกองประจำการ ด้วยการจัดสรรโควต้าให้กับทหารกองประจำการที่มีความรู้ มีคุณสมบัติ มีอุดมการณ์ ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการสอบภาควิชาการจากกองทัพภาค และกรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ

และเมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบอีกเป็นเวลา ๑ ปี หลังจากนั้นจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกองทัพบกต่อไป

​การคัดเลือกทหารกองประจำการให้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และหลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบดังกล่าว กองทัพบกได้เริ่มดำเนินการในปี 2563 นี้

ซึ่งทหารกองประจำการจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ประจำการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี มีความประสงค์จะเข้ารับราชการต่อ และจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายจากกองทัพภาค มาก่อนเป็นอันดับแรก

จากนั้นจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ ทางวิชาการ ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก

สำหรับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะถูกส่งเข้ารับการศึกษาใน หลักสูตรส่งทางอากาศ ที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ก่อนที่จะไปเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบอีก 1 ปี ที่ โรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารในหน่วยงานของกองทัพบกต่อไป

ที่ผ่านมากองทัพบกได้ให้โอกาสทหารกองประจำการในการเข้ารับราชการทหารตามความรู้ความสามารถในหลายช่องทาง

โดยเฉพาะสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบมาอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงการสมัครสอบเป็นนายทหารประทวน พลอาสาสมัคร หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่หน่วยทหารเปิดบรรจุ

ทั้งนี้ กองทัพบกตระหนักดีว่า ทหารกองประจำการเป็นกำลังพลที่มีทักษะพื้นฐานด้านทางทหาร หากได้รับโอกาสและการส่งเสริมจะสามารถปฏิบัติงานในฐานะทหารอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

error: Content is protected !!