วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

กองทัพไทย ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองด้วยนวัตกรรมจากนักเรียนช่างฝีมือทหาร

22 ม.ค. 2020
327

 

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน และเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศอยู่ในขณะนี้นั้น

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง
โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่ผลิตเยาวชนสู่ตลาดแรงงานของประเทศ

โดย พล.ต.ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้นำนักเรียนช่างฝีมือทหาร ร่วมกันผลิตพัดลมละอองไอน้ำ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการพ่นละอองไอน้ำในพื้นที่ของโรงเรียน บริเวณ ถ.พหลโยธิน เป็นจุดแรก ซึ่งจะขยายผลมาปรับใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองต่อไป

นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งบประมาณน้อยแต่มีความคุ้มค่า และสามารถใช้งานได้จริง ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานของน้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ที่สามารถนำนวัตกรรมมาต่อยอดการเรียนรู้เพื่อผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

error: Content is protected !!