วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ถก BRN ครั้งแรก

21 ม.ค. 2020
434

ของ ทีม “พลเอกวัลลภ”
7 ต่อ7
พบ มี observer ครั้งแรก 2 คน
ผู้เชี่ยวชาญ คนไทย-สวิสฯ
ตามที่ BRN เสนอ
พร้อมเห็นชอบTOR แนวทางการพูดคุย
หลังมีหารือลับ ทีมเล็ก กันที่ Betlin และ Jakarta.มา ก่อนหน้านี้
ก่อนนัดคุยชุดใหญ่ อีกที 2-3 มีค.

มีรายงานว่า การพูดคุย ครั้งนี้ มี ฝ่ายไทย 7 คน นำโดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยฯ และ ฝ่ายBRN 7 คน นำโดย นาย Anas Abdulrahman

เป็นการพูดคุยครั้งแรก หลัง พลเอกวัลลภ มาเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฯ แทน พลเอกอุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ที่ไปเป็น สว. แล้ว หลัง BRN ออกแถลงการณ์ ให้รัฐบาลไทย เปลี่ยนตัว

และถือเป็นครั้งแรก ที่มี ผู้เชี่ยวชาญมาเป็น Observer ผู้สังเกตุการณ์ 2 คน จาก ฝ่ายไทย 1 คน และ ชาวต่างชาติ 1คน ( ชาวสวิสฯ) ตามที่BRN เสนอ ก่อนหน้านี้

ผลการพูดคุย ต่าง ยอมรับ roadmap และ TOR ที่ฝ่ายเทคนิค ไปร่วมหารือกันที่ เบอร์ลิน เยอรมัน และจาร์กาต้า อืนโดนีเซียกันมา

โดยจะนัดพูดคุยใหม่ใน 2-3 มี.ค.63 แต่ยังไม่กำหนดสถานที่ แต่ในระหว่างนี้ คณะทำงานด้านเทคนิค จะพูดคุยประสานงานกันตลอด

ทั้งนี้ ในเอกสารแถลงข่าวของ คณะพูดคุยฯ ระบุว่า พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้า คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค4 พบปะพูดคุยร่วมกับ คณะผู้แทนของ BRN นำโดย Mr. Anas Abdulrahman ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อ20 มึ2020

ซึ่งมี ตันสรี อับดุล ราฮิม โมฮัมหมัด นอร์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวก

การพูดคุยฯ ครั้งนี้ เป็นเจตจำนงร่วมกันที่ต้องการแก้ไขปัญหา
และสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ด้วยสันติวิธี

โดยได้ออกแบบกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน

​การพูดคุยฯ ในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ใช้เวลาร่วมกันในการทำความรู้จักและรับทราบ กรอบแนวทางการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยฯ ในห้วงต่อไป มีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง

โดยบรรยากาศของของการพูดคุยเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ และทั้งสองฝ่ายมีท่าทีที่ดีในการร่วมมือกันต่อไป

​คณะพูดคุย ฯ ตระหนักดีว่าการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนนั้น ต้องเกิดจากการพูดคุยกับ ผู้ที่มีความเห็นที่แตกต่าง โดยใช้แนวทางสันติวิธี โดยรับฟังความคิดเห็นและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ คณะพูดคุยฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการผลักดันให้กระบวนการสันติสุข นำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างสันติสุขและการพัฒนา ความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

error: Content is protected !!