วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ผบ.ทอ.” เตรียมส่ง UAV ติดอุปกรณ์และทีมงาน ทัพฟ้า ร่วม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึ้นบิน ตรวจสอบสภาพอากาศเหนือบริเวณโรงงาน ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ตามคำร้องขอ เร่งแก้ pm2.5

 

 

พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. สั่งการให้การสนับสนุนตามที่
กรมโรงงานอุตสากรรมกระทรวงอุตสากรรม ร้องขอในการตรวจสอบคุณภาพอากาศเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm2.5

ทั้งนี้กรมโรงงานอุตสากรรม ได้ทำหนังสือถึง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระบุว่า มีแผนจะตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีความสูงเหนือพื้นดิน

โดยประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กpm 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วว่ากองทัพอากาศมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีเครื่องมือที่ใช้ในด้านการวิจัยและด้านอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์จากคณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศของกองทัพอากาศ เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก

โดยจะดำเนินการในพื้นที่ที่จะร่วมกำหนดกันในรายละเอียดต่อไป

แต่ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังไม่ได้เปิดเผยว่าจะส่งอากาศยานไร้คนขับUAV แบบใดไป สนับสนุนกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามคำร้องขอ

 

error: Content is protected !!