วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ต้องหลุดพ้น ภัยแล้ง

20 ม.ค. 2020
173

“บิ๊กป้อม” ตั้งใจ แน่วแน่ ต้องหลุดพ้น ภัยแล้ง …มั่งมั่น จะแก้ภัยแล้ง จัดระบบน้ำใหม่ ให้สำเร็จ ให้ได้ในรัฐบาลนี้ …. แบ่งงาน ทีมหน้าห้อง แยกเดินสายลงพื้นที่ ติดตาม ต่อเนื่อง
เตรียมไปเอง ขึ้นเชียงใหม่ 24 มค.นี้
ส่ง “บิ๊กตุ๋ย-บิ๊กจิ๋ม-ประสาน” ลุยพื้นที่

พลเอกประวิตร ได้รับมอบหมายจากนายกฯให้ดูแล การแก้ปัญหาภัยแล้ง และ คุม กอ.ร่วม แก้เปัญหาน้ำทั้งระบบ ได้แบ่งงาน ให้ทีมที่ปรึกษา และฝ่ายเสธ. หน้าห้อง ลงพื้นที่ติดตาม การแก้ปัญหา ในจังหวัด และภาคต่างๆ

บิ๊กตุ๋ย พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงชัย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกขยายตลิ่งและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำแม่ห่าง บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

และโครงการขุดลอกหนองวังธารทอง บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

โดยที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมได้พบปะและรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการด้วย
.
บิ๊กจิ๋ม พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ คณะทำงานรองนายกฯ ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ 5 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองช้างหล่ม

หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 20 เมตร ยาว 400 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,600 เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,400 ลบ.เมตร

และมอบ นายประสาน หวังรัตนปรานี ผช.รมต. ของพลเอกประวิตร ดูแล ในพื้นที่ ภาคอิสาน

เตรียมไปเอง ขึ้นเชียงใหม่ 24 มค.นี้

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ประชุมสั่งการว่า จะต้องแก้ภัยแล้ง. แบบยั่งยืน และจัดระบบน้ำให้ได้ ในรัฐบาลนีเ โดยเฉพาะในภาคอิสาน

error: Content is protected !!