วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ตรวจการบ้าน แก้ประมง ชายแดนใต้

20 ม.ค. 2020
152

 

“บิ๊กป้อม” คุมแก้ประมง ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามแก้ปัญหาประมง – ตรวจศูนย์ PIPO ย้ำ ต้องยึดผลประโยชน์ของชาติ -ยกระดับมาตรฐาน-เป็นสากล -ร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการประมง- อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ หวังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการประกอบกิจการด้านการแปรรูปอาหารทะเล ณ บริษัทชัยเจริญมารีนโปรดักส์(2002) จำกัด อ.เมืองปัตตานี จปัตตานี

ซึ่งเป็นภาคธุรกิจเอกชน ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการประมงพาณิชย์ของรัฐบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำประมงให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถเพิ่มพูนมูลค่าการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการบริโภคและสามารถแข่งขันการส่งออกต่างประเทศได้

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชมในความพยายามพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารบริษัทชัยเจริญมารีนฯ และผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีกับภาครัฐมาโดยตลอด

และยินดีให้การสนับสนุนช่วยเหลือหากมีปัญหาข้อขัดข้องโดยต้องคำนึงถึงเป้าหมายร่วมกันที่จะยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีกินมีใช้ มีรายได้มากขึ้น และนำไปสู่สันติสุขได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังไปเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือPIPO ประมงปัตตานี

โดยได้ชื่นชม จนท.ศูนย์ฯที่ได้ทุ่มเท เสียสละในการปฎิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาการประมง

พร้อมกำชับให้ จนท.ทุกคนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นสากล

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการประมง และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ จะนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความสงบสุขให้แก่พี่น้องประชาชนใน จ.ปัตตานี

error: Content is protected !!