วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

ทำศึก ฝุ่น – ไฟป่า

20 ม.ค. 2020
137

 

ทบ.ส่ง ชุดเวชกรรมป้องกัน
แพทย์ทหารบก ลงพื้นที่ กทม.ให้คำแนะนำสุขภาพ ประชาชน สู้ฝุ่น pm2.5
พร้อมแจก หน้ากาก อนามัย/ ทหาร ทัพ3 เร่งดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า จากสภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ปกคลุม กทม.ในช่วงนี้ นั้น กองทัพบก โดย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมอบหมายให้ กรมแพทย์ทหารบก ส่งชุดเวชกรรมป้องกัน ออกให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตนและการดูแลสุขภาพในช่วงที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง

พร้อมแจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองเบื้องต้นให้กับประชาชน ตามชุมชนในพื้นที่ กทม.ที่มีค่าฝุ่นละอองที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยจะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า ส่วนในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่ง กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและสภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในช่วง 1 – 2 วันที่ผ่านมา บางจังหวัด เช่น ลําปาง น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย คุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพประชาชน ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมประชุม กับทางจังหวัดเตรียมรับมือและดูแลประชาชนแล้ว

ขณะนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรณรงค์สร้างการรับรู้ และเร่งดำเนินมาตราเพื่อควบคุมสถานการณ์ และลดปริมาณฝุ่นละออง การฉีดพ่นละอองน้ำ

การบังคับใช้กฏหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด , การบริหารจัดการเชื้อเพลิงยุคใหม่ ทำโดยไม่เผา วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ , จัดตั้งจุดตรวจวัดควันดำรถบรรทุก รถโดยสาร และรถยนต์ส่วนตัว ,สาธารณสุขในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และดูแลสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ,

การจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เป็นต้น” รองโฆษก ทบ.กล่าว

error: Content is protected !!