วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ทรงแนะ ทหาร ตำรวจ ให้หมั่นศึกษา ฝึกฝนตนเอง ให้มีความจัดเจน คล่องแคล่ว

 

“ขอให้ นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด

และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ

พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจน คล่องแคล่วในหน้าที่

และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์
ความวัฒนาผาสุก ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้..”

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563

error: Content is protected !!