วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทรงเคียงคู่ ! เป็นมิ่งขวัญ ทหาร

 

ทหาร ตำรวจ สุดปลาบปลื้ม!!
“ในหลวง-พระราชินี” ทรงฉลองพระองค์ เครื่องแบบทหาร ตรวจพลสวนสนามฯ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
พร้อมพระราชทาน พระราชดำรัส เรื่องความสามัคคี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ที่ทรงเป็นทหาร และ ทรงเป็นจอมพล ทรงเป็น”องค์จอมทัพไทย” เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร ทรงดำรงพระยศ พลเอกหญิง

โดยเสด็จ ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงพระยศ พลโทหญิง
โดยเฮลิคอปเตอร์ มายัง ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สระบุรี

ในการพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตํารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย

ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ 6,812 นาย 39 กองพัน ร่วมบัยทึก วันประวัติศาสตร์ การสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตํารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ครั้งแรกในรัชกาลที่10

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัพระราชทานพระราชดำรัส ความว่า

“ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจ ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้

ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุกๆ คน

และขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือ ประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ

ข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ

พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่ และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสามัคคี สวัสดีมีชัยโดยทั่วกัน”

ภาพ:Nationphoto

error: Content is protected !!