วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

บวงสรวง สักการะ ดวงวิญญาณ “พระมหากษัตริย์ มหาราช 9 พระองค์ และ วีรชน กองทัพไทย…เนื่องในวันกองทัพไทย

18 ม.ค. 2020
818

 

พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช 9 พระองค์ พิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทย และพิธีบำเพ็ญกุศล
ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เนื่องใน วันกองทัพไทย18 มกราคม
โดยมี ผู้แทนจากเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพไทย ร่วมพิธีฯ

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรมหากษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทย ที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้

ขณะที่ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นประธาน ใน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในพื้นที่ กองพันทหารสื่อสาร
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

error: Content is protected !!